Link til forsiden  

IT-leadership

 

IT-leadership

Hvad betyder er IT-leadership?

IT-leadership er en ledelsesdisciplin, der præciserer den enkelte leders ansvar, handlemuligheder og gode adfærd for at sikre optimal og målrettet anvendelse af it-teknologi med henblik på at effektivisere opgaveløsninger og processer, udvikle kompetencer og inddrage velfærdsteknologien i hverdagen.

WedoIT har udviklet forskellige værktøjer, som kan understøtte processen ... bl.a. Skræddersyet IT-løft og IT-profiler (Definere mål for medarbejdernes it-niveau til brug for MUS samtaler).

Eksempel på IT-leadership:
Teknisk Forvaltnings ledergruppe har godkendt et oplæg om digitalisering af dagordenproduktionen. Konkret betyder det, at direktøren, ledere og medarbejdere skal håndtere dagsordenprocessen fuldt digitalt fremadrettet. Direktøren og afdelingslederne har valgt at gå forrest i denne proces for at sende et signal til medarbejderne om, at digitalisering er vejen frem.

Direktionen skal være rollemodeller for god udnyttelse af it, samt holde fokus på it og digitalisering, som en metode til at udvikle virksomheden.

Lederne skal definere mål for medarbejdernes it-niveau og sikre sig, at medarbejderne har de fornødne it-kompetencer samt være gode ambassadører for firmaets brug af teknologi.

Medarbejderne skal opdage, udnytte og formidle, hvad der er smart og effektivt ved it. Kræve it-kompetenceudvikling, fx i MUS samtale.